Екип

Александър Саздов

Александър Саздов

управляващ партньор

Александър Саздов завършва право през 2000 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 2002 г. е вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия. През 2005 г. става основател и понастоящем е управляващ съдружник на адвокатско дружество Саздов и Петров.

Александър има богат опит в в търговското право, корпоративно структуриране и процесуално представителство. Има експертиза в търговски и съдебни преговори, както и усет за намиране на щадящо решение при комплексни бизнес спорове.

Езици: български и английски

Форма за контакт