Екип

Диляна Пенева

Диляна Пенева

младши авдокат

Диляна Пенева завършва специалност Право през 2019 г. в Университета за национално и световно стопанство – гр. София. От 2017 г. работи в адвокатско дружество Саздов и Петров първоначално като адвокатски сътрудник, а след придобиване на юридическа правоспособност – като юрисконсулт. През 2021 г. успешно полага адвокатски изпит, придобива членство в Софийската адвокатска колегия и започва практика като младши адвокат в адвокатско дружество Саздов и Петров.

Диляна специализира в областта на корпоративното и търговското право, данъчното право и медицинското право, в областта на клиничните проучвания.

Езици: български, английски и немски

Форма за контакт