Екип

Иван Танев

Иван Танев

адвокат

Иван Танев завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2017 година, като е практикуващ адвокат от 2019 година, когато се вписва в Бургаска адвокатска колегия. Притежавайки обширен опит и практически умения в различни юридически области, Иван се специализира във воденето на търговски преговори, съдействието при корпоративни сделки и регулаторното съответствие. Освен това той има богат и положителен опит в процесуалното представителство по граждански и административни дела, като е способен ефективно да разрешава правните проблеми на клиентите.

Иван се ангажира с предоставянето на комплексни правни услуги, особено в сфери като FMCG (бързооборотни стоки), фармацевтична индустрия (включително хранителни добавки и медицински изделия), промишлено производство и инфраструктурно строителство.

Езици: английски, български, италиански

Форма за контакт


Warning: CF7 DTX: Access denied to key: "email" in dynamic contact form shortcode: [CF7_get_custom_field]. Please add this key to the Meta Key Allow List at https://sazdovandpetrov.com/wp-admin/admin.php?page=cf7dtx_settings in /usr/www/users/digitu/splf/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/includes/utilities.php on line 846