Екип

Инна Баева

Инна Баева

авдокат

Инна Баева завършва право в Софийски университет през 2015г., а от 2016г. е вписана като адвокат към Софийската адвокатска колегия. Част е от екипа на адвокатско дружество „Саздов и Петров“ от ноември 2023г.

Инна има задълбочени познания в областта на търговското право, като разпростира своите умения и практика във финансовия сектор, недвижимите имоти, конкурентното право и интелектуалната собственост. Има богат опит в процесуалното представителство и договорното право. Извън традиционните правни съвети, Инна прилага технологиите и съвременните методологии, за да предостави решения, които съответстват на темпото на съвременния бизнес.

Езици: български, английски

Форма за контакт


Warning: CF7 DTX: Access denied to key: "email" in dynamic contact form shortcode: [CF7_get_custom_field]. Please add this key to the Meta Key Allow List at https://sazdovandpetrov.com/wp-admin/admin.php?page=cf7dtx_settings in /usr/www/users/digitu/splf/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/includes/utilities.php on line 846