Екип

Теа Щерионова

стажант

Теа Щерионова е студент в 5-ти курс в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност Право. През юни 2021 г. се присъединява към екипа на адвокатско дружество Саздов и Петров като стажант.

Теа има интерес към административното, търговското, вещното, трудовото и осигурителното право, както и завършен курс по юридически немски.

Езици: български, английски и немски

Форма за контакт