Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.

Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.

Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.

Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.

Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.

Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.

Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.

Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.

Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.

Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.

Нашата мисия: професионализъм
Саздов и Петров отстоява разбирането, че професионализъм е упражняването на адвокатската професия през три основни принципа:
Емпатия, изразена чрез отдаденост на казуса и и съпричастност на нуждите от реализация на интереса на клиента.
Лоялност на интересите на клиента без условия, отстоявана от свободни и решителни в професията си адвокати.
Етика при най-високите стандарти, като израз на осъзнато задължение и отговорност, възложено от конституционния законодател на практикуващия адвокат, независимо от сферата на професионална реализация.

Кодекс на работа:
Следваме конкретни правила за работа като репер за изпълнението на доверената работа, извън постигнатите резултати:
Качество при изпълнение на поставената задача е основен критерии като за постигането на високите стандарти на очакванията на клиента, затова комбинираме богатия опит на дългогодишни експерти и модерен подход при имплементиране на поставената задача.
Бързина като ключово изискване в динамичното бизнес ежедневие; клиентът се нуждае от навременно решение, инициатива и проактивност, което е осъзнат стремеж и отговорност на адвокатите в дружеството.
Рентабилност въз основа на балансирано и финансово обосновано решение, което търсим заедно с нашите клиенти за приспособяване и максимално опростяване на предлаганото решението с минимизиране на разхода и оптимизиране на времето за изпълнение.
Комуникация по всички канали и с правилни протоколи позволяват постоянна информираност на клиента з апровеждането на адекватна дискусия по казуса и евентуално за своевременно оптимизиране на стратегията на изпълнение.
Отчетност на изпълнението на регулярна основа гарантира адекватно бизнес планиране, както на разхода, така и на резултатите от възложените задачи.