International

В един глобален свят подвижността на бизнеса зависи от скоростта, с която могат да се вземат бързи и адекватни решения.

За да отговорим на нуждите на нашите клиенти, подкрепяйки ги в инвестиционните им инициативи на място в България, а така също и зад граница, ние поддържаме мрежа от партньори – адвокатски кантори или самостоятелно практикуващи адвокати, които изповядват едни и същи професионални и етични ценности.

Ние ценим нашата принадлежност и отговорност, която ни позволява да бъдем в среда с доверени колеги и приятели, които съвместно са установили изискванията за качество и високо ниво на професионализъм при обслужване на нашите клиенти.

„Саздов и Петров“ е партньор в CEE Attorneys международната мрежа от адвокатски дружества за Централна и Източна Европа, които тясно си сътрудничат при трансгранични казуси, търсещи своето решение в една или повече юрисдикции. Адвокатските дружества, партньори в CEE Attorneys, имат ясен код за работа основан на високи стандарти и принципи, гарантиращи бърза комуникация, прозрачност и предвидимост при предоставяне на услугата, държейки сметка за динамиките на съвремието.

Отскоро CEE Attorneys и Адвокатско дружество „Саздов и Петров“ са част от семейството на Ineract Law. Interact Law e голяма международна група адвокати, които подпомагат клиентите предприемачи в международните им начинания във всеки етап от тяхното международно им развитие: от първата стъпка, сливане или придобиване, обхващащо всички правни и данъчни аспекти, или съдействие на бизнес в криза. Разчитайки на надеждни колеги, които съвместно са изградили изискванията за качество и принадлежност, нашите клиенти се възползват от знанието, че ще получат същото високо ниво на обслужване, професионализъм, отзивчивост и ангажираност в цялата ни мрежа.

Александър Саздов, управляващ съдружник в „Саздов и Петров“, е член на Just One – международна мрежа на адвокати предимно в Европа, която акцентира на близкия контакт между членовете си. Комуникация в неформална среда и близки приятелски отношения, позволява тясно сътрудничество, работни маси и споделяне на информация далеч извън рамките на формалните отношения, обичайни за бизнеса.