CeeAttorneys

„Саздов и Петров“ е партньор в CEE Attorneys международната мрежа от адвокатски дружества за Централна и Източна Европа, които тясно си сътрудничат при трансгранични казуси, търсещи своето решение в една или повече юрисдикции. Адвокатските дружества, партньори в CEE Attorneys, имат ясен код за работа основан на високи стандарти и принципи, гарантиращи бърза комуникация, прозрачност и предвидимост при предоставяне на услугата, държейки сметка за динамиките на съвремието.