Interact Law

Отскоро CEE Attorneys и Адвокатско дружество „Саздов и Петров“ са част от семейството на Ineract Law. Interact Law e голяма международна група адвокати, които подпомагат клиентите предприемачи в международните им начинания във всеки етап от тяхното международно им развитие: от първата стъпка, сливане или придобиване, обхващащо всички правни и данъчни аспекти, или съдействие на бизнес в криза. Разчитайки на надеждни колеги, които съвместно са изградили изискванията за качество и принадлежност, нашите клиенти се възползват от знанието, че ще получат същото високо ниво на обслужване, професионализъм, отзивчивост и ангажираност в цялата ни мрежа.