Just One

Александър Саздов, управляващ съдружник в „Саздов и Петров“, е член на Just One – международна мрежа на адвокати предимно в Европа, която акцентира на близкия контакт между членовете си. Комуникация в неформална среда и близки приятелски отношения, позволява тясно сътрудничество, работни маси и споделяне на информация далеч извън рамките на формалните отношения, обичайни за бизнеса.